spacer 
realestate-algarve.info home your portugal information source to real estate and living in portugalRobert M.L. Snapper
www.realestate-activities.com
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

01E-ReAct About Us : About ReAct
01E-ReAct About Us : Home
11E-ReAct Representation offshore : About ReAct
10E-ReAct Representation : About ReAct
05E-ReAct Valuations : About ReAct
95E-ReAct Publicity on Internet : About ReAct
99E-ReAct Submission sheet : About ReAct
06E-ReAct Project Management : About ReAct
02E-ReAct Information : About ReAct
03E-ReAct Property Consultant : About ReAct
04E-ReAct Conveyance - Documentation : About ReAct
07E-ReAct Property Management : About ReAct
08E-ReAct Rentals : About ReAct
09E-ReAct Mortgages : About ReAct
11E-ReAct Fiscal Representation Individuals : About ReAct
12E-ReAct Tax Returns : About ReAct
13E-ReAct Red tape & Burocratic Matters : About ReAct
14E-ReAct Translation & Interperters : About ReAct
15E-ReAct Car Rentals : About ReAct
49E-ReAct Price List : About ReAct
17E- ReAct Application licence short term rentals : About ReAct
16E-ReAct Application Energy Certificate : About ReAct
18E-ReAct Application license Hydric Resources : About ReAct
22E-ReAct Marketing of your property : About ReAct
022-ReAct Marketing of your property : About ReAct

51D-ReAct Over Ons : Home
51D-ReAct Realestate Activities : Over ReAct
61D-ReAct Belastingvertegenwoordiging : Over ReAct
97D-ReAct Belastingaangifte 2004 : Over ReAct
91D-ReAct Uitwisseling gegevens rentetegoedsen : Over ReAct
55D-ReAct Taxaties : Over ReAct
18D-Maken testament tussen partners : Over ReAct
051-ReAct Over Realestate Activities : Home
75D Aanvullende fiscale kaart : Over ReAct
76D Vestiging in Portugal : Vestiging
73D-Nieuw concept voor verkopers : Over ReAct
74D-ReAct Antwoord op Uw vragen : Informatie
52D-ReAct Informatie : Over ReAct
53D-ReAct Onroerend goed adviseur : Over ReAct
54D-ReAct Titelonderzoek & Aankoop : Over ReAct
57D-ReAct Huizenbeheer & Administratie : Over ReAct
71D-Afhandeling erfenis : Over ReAct
58D-ReAct Verhuur : Over ReAct
59D-ReAct Hypotheken : Over ReAct
62D-ReAct Belastingaangiftes : Over ReAct
63D-ReAct Bureaucratische Zaken : Over ReAct
56D-ReAct Bouwbegeleiding : Over ReAct
64D-ReAct Vertalingen & Tolken : Over ReAct
65D-ReAct Autoverhuur : Over ReAct
98D-ReAct Uw huis op het Net : Over ReAct
99D-ReAct Formulier om in te vullen : Over ReAct
99D-ReAct Prijslijst : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energielabel. : Over ReAct
68D-Keuring voor energielabel : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energie label : Over ReAct
67D-ReAct Verhuurvergunnng AL : Over ReAct
69D-Vergunning voor waterbronnen : Over ReAct
72D-ReAct Marketing van Huizen : Over ReAct

spacer spacer spacer

51D-ReAct Over Ons
spacer
spacer

ReAct - Realestate Activities


051-INTRODUCTIE:
www.realestate-activities.com is 1 van de informatieve web sites van ROBAN Realestate Actividades Unipessoal Ldª. een in 2016 nieuw opgerichte firma. 

Daarnaast ben ik werkzaam op eigen naam "Robert M.L. Snapper E.N.I."

Deze website heeft als doel U een inzicht te geven in de diensten die wij verlenen waar in dit geval Nederlanders misschien behoefte aan hebben. 

Maar het is beter om te kijken op de nieuwe website:  www.realestate-algarve.info

Na het beëindigen op 31-12-2009 van 27 jaar Makelaars activiteiten via Ricola Algarvia Ldª ben ik altijd actief gebleven als adviseur maar is er in 2021 weer een nieuwe Makelaarsvergunning aangevraagd en verkregen nu onder de naam ROBAN Realestate Actividades Lda mey AMI-19561.

Vanwege het feit dat wij meer dan 40 jaar in Portugal wonen, meertalig zijn (Engels, Portugees, Duits en Nederlands) denk ik dat u mogelijk kunt profiteren van onze “Portugal Experience”.

052-INFORMATIE:
Zonder enige twijfel heeft Portugal en de Algarve in het bijzonder buitenlanders, dus ook Nederlanders veel te bieden. Met zijn goede klimaat het gehele jaar door leent het zich voor veel buitenactiviteiten en is het een zeer aangenaam land/gebied om kortere of langere tijd te vertoeven en men kan er mogelijk een nog wat meer relaxte leefstijl op na houden. (Quality of life). Laat de zon u echter niet verblinden want ondanks “1 Europa” is er veel waar U aan moet denken. Om deze reden heb ik een website gemaakt die mogelijk veel andersoortige en meer gerichte informatie bevat die voor U Nederlanders van belang kan zijn. Zie daarom
www.realestate-algarve.info

053-ADVIES:
Is het kopen van onroerend goed in Nederland al een grote stap en wordt vaak beschouwd als de grootste uitgave die de gemiddelde Nederlander in zijn leven doet; het kopen van een huis in het buitenland en in dit geval Portugal is zo mogelijk een nog grotere stap.  Goed onafhankelijk advies en gedegen informatie vooraf zijn naar mijn mening van essentieel belang om tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen. In een persoonlijk gesprek van een paar uur kan ik waarschijnlijk veel van Uw primaire vragen beantwoorden, mogelijke twijfels wegnemen of U laten inzien of iets wel of niet haalbaar is.

054-TITELONDERZOEK-DOCUMENTATIE:
Veel mensen hebben mogelijk een object of leuk boerderijtje gezien en zijn in contact gekomen óf met de Portugese eigenaren zelf óf met een makelaar die niet Uw taal spreekt. Wees voorzichtig met wat men u vertelt. Er is niet altijd kwade opzet in het spel maar er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe de bureaucratie hier werkt en of op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving. Natuurlijk kan een lokale advocaat uitkomst bieden, maar ook hier kunnen vaak taalbarrieres tot misverstanden of verkeerd begrijpen leiden. Ook zijn niet alle advocaten even makkelijk toegangelijk. Mogelijk kan ik in veel gevallen hulp bieden en U een eerste antwoord op uw vragen geven en mocht hulp van een advocaat nodig zijn dan hebben wij waarschijnlijk vanwege onze geregelde contacten met deze beroepsgroep een betere toegankelijkheid en kunnen die personen aanbevelen die mogelijk het beste aansluiten bij Uw specifieke situatie..

055-TAXATIES:
Als Makelaar kan ik U natuurlijk bijstaan bij een eventuele aan- of verkoop van een onroerend goed. d.m.v. van zaakwaarneming (procuratiehouder) kan ik professionele taxaties uitvoeren. Heeft men een object op het oog om te kopen en wil men een onafhankelijke expertise hebben of het aan te kopen object de juiste waarde vertegenwoordigd vraag dan een taxatie aan. Wij hebben het hier over taxaties van marktwaarde en geen bouw technische keuring welke meestal door een bouwkundig Ingenieur gedaan worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor verkopers.

056-BOUWBEGELEIDING:
In het geval dat men besluit om een bouwkavel te kopen of een grondstuk waarop gebouwd kan worden dan kan ik een beperkt aantal bouwprojecten begeleiden en U tevens advies geven over de beste manier om uw object aan te kopen, hetzij in individuele naam, hetzij d.m.v. een off-shore of via andere constructie.

057-HUIZENBEHEER:
Éénmaal eigenaar van een huis of Appartement en zeker als U hier niet permanent woont, dan is het bijna onvermijdelijk dat U iemand nodig heeft om de lopende zaken van Uw object te regelen. Property Management noemen we dat. Mijn kantoor heeft daar 2 dames voor die dit al jaren doen. Zij spreken allebei naast Nederlands vloeiend Portugees en Engels. Voor informatie zie:
www.ricola-algarvia.eu.

058-VERHUUR:
Voor veel mensen is het belangrijk dat een deel van de jaarlijkse kosten van onderhoud van een huis gedekt worden door verhuur voor kortere of langere termijn. De wetgeving is zeer complex op dit gebied en wij verzorgen de aanvraag van vergunningen. Voorts kunt U via onze zustermaatschappij Uw object ter verhuur aanbieden via verschillende van onze websites zoals b.v.
www.holidays-portugal.com  

059-HYPOTHEKEN:
Mocht de noodzaak bestaan dat U een hypotheek nodig heeft dan kunnen wij ook U daarmee van dienst zijn. Wij hebben contacten met de meeste Portugese banken.

060-ZAAKWAARNEMING:
Naast bemiddeling bij aan- en verkoop kan het voorkomen dat U prefereert dat iemand namens U optreedt tijdens officiële aktes. Ook dat is een dienst die ik verleen. Ik treed dan op als Procurador = Gevolmachtigde.

061-BELASTINGVERTEGENWOORDIGING:
Iedereen die iets in Portugal gaat kopen krijgt te maken met de Portugese belastingdienst (Finanças). Gaat U hier iets kopen dan heeft U een Portugees belastingnummer nodig. Wat niet iedereen weet is dat het sinds een aantal jaren het verplicht is voor een ieder die hier belangen heeft om een fiscale vertegenwoordiger aan te stellen die Uw zaken behartigt bij de Portugese belastingdienst. Alle correspondentie en betalingen lopen via die persoon.

062-BELASTINGAANGIFTES:
Iedereen die in Portugal woont of zijn huis verhuurt is verplicht elk jaar een aangifte te doen van Inkomstenbelasting. Wij zij goed op de hoogte van hoe te handelen in geval van inkomen uit Nederland. De materie is complex en door onze jarenlange ervaring hebben wij goede contacten met de belastingauthoriteiten. Wij verzorgen jaarlijks de aangiftes van vele tientallen klanten.

063-BUREAUCRATISCHE ZAKEN:

Naast assistentie bij aan- en verkoop kunnen wij U ook behulpzaam zijn bij het zich permanent vestigen in Portugal, waaronder assistentie bij aanvraag van Residências, het inschrijven bij de belastingdienst, het ziekenfonds etc.

064-VERTALINGEN:
Portugees is voor de meeste mensen geen gemakkelijke taal en vooral oudere mensen vinden het zich niet eenvoudig om nog een vreemde taal te leren. U kunt bij ons terecht voor vertalingen van officieuze of officiële documenten van Portugees naar Nederlands of andersom. Daarnaast kunt U bij ons terecht indien U een vertaler nodig heeft bij officiële of officieuze gelegenheden, zoals optreden als vertaler bij aam- en of verkoopaktes of in de rechtbank.

065-AUTOVERHUUR:
Komt U naar Portugal voor een bezoek of vakantie dan heeft U mogelijk behoefte aan een Huurauto. Ook hiervoor kunt U bij ons terecht. Voor meer informatie kijk op
www.snapacar.eu

066-AANVRAAG VERGUNNING ENERFGIELABEL

Vanaf 1 Januari 2009 is het verplicht dat alle huizen die verkocht worden en alle huizen die verhuurd worden in het bezit zijn van een energielabel. Wij kunnen dat voor U regelen.

067-AANVRAAG VERGUNNING KORTE VERHUUR

Eindelijk heeft de Portugese regering in de loop van 2008 nieuwe wetgeving uitgevaardigd die het mogelijk maakt om legaal te verhuren. Daar is een vergunning van nodig die wordt afgegeven door de plaatselijke gemeente. Wij kunnen de aanvraag van deze vergunning regelen.

068-AANVRAAG ENERGIE LABEL

Sinds 01-01-2009 is het verplicht om bij verkoop een Certificaat (Energie label) aan te leveren. Zonder dat zal de Notaris in principe geen overdracht meer doen.

069-AANVRAAG VERGUNNING WATERBRONNEN

Gedurende 2009 is er veel onrust ontstaan omdat het opeens duidelijk werd dat iedereen die een waterbron had deze moest registreren. Na enig overleg met de Autoriteiten is deze periode nu uitgesteld tot Mei 2010

070-MAKEN TESTAMENT

Niet iedereen wil er over nadenken maar niemand is sterfelijk en het leed voor de nabestaanden is vaak niet te overzien indien U de zaken niet goed heeft geregeld. Tesamen met onze advocaat kunnen we zorgen dat U hier in Portugal een passend Portugees testament te maken.

071-AFHANDELING ERFENIS

Niemand is onsterfelijk en als het onvermijdelijke dan gebeurt dan kunnen wij de nabestaanden wederom in samenwerking met onze advocate behulpzaam zijn met de afhandeling van de erfenis van de in Portugal gelegen vermogensbestandsdelen of Uw hele nalatenschap indien U hier permanent woont.


 

Curriculum Vitae:


0000-1948 Geboren te Batavia (Ned. Indië)

1948-1952 Jeugd in Den-Haag

1952-1955 Kleuterschool en Lagere school in Zeist

1955-1961 Lagere school Den-Haag

1961-1962 HBS te Hollandia (Ned. Nieuw-Guinea)

1962-1968 HBS te Den-Haag (Nederlandsch Lyceum)

1968-1973 Rechtenstudie Rijksuniversiteit Leiden (niet voltooid)

1973-1975 Makelaardij opleiding

1975-1977 Assistant bedrijfsleider Leiden Hocuram BV,

1977-1982 Horeca activiteiten Portugal

1982-1990 Makelaar bij makelaarskantoor in Portimão

1990-2001 Zelfstandig makelaar op eigen naam.

2001-2010 Directeur Ricola Algarvia Ldª

2001-2017 Directeur Realestate – Activities

2010-2016 Werkzaam op zegen naam z.z.p er

2016-heden Directeur ROBAN Realestate Actividades Unipessoal Ldª  


Wilt u contact met mij opnemen of schrijven:

ReAct - Realestate Activities
t.a.v. Robert M.L. Snapper
Rua Dr. Paulo J. Godinho, Lote 5 – Loja C  8600-774  Lagos - Portugal
Tel: (+351) 282 768 821/2 of  282 687 839  

Fax: (+351) 282 768 827 of 282 687 438 

Mobile: (+351) Robert  917 566 931 Enid 917 303 629
E-Mail:
info@realestate-activities.com   URL: http://www.realestate-activities.com

   

Robert M.L. Snapper

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| ROBAN ReAct Ldª | Real Estate Activities | Rentals | Real Estate | Marketing Property | Sports Hotels |
spacer
Copyright © 2002-2024 Ricola Algarvia Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.