spacer 
realestate-algarve.info home your portugal information source to real estate and living in portugalRobert M.L. Snapper
www.realestate-activities.com
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

01E-ReAct About Us : About ReAct
01E-ReAct About Us : Home
11E-ReAct Representation offshore : About ReAct
10E-ReAct Representation : About ReAct
05E-ReAct Valuations : About ReAct
95E-ReAct Publicity on Internet : About ReAct
99E-ReAct Submission sheet : About ReAct
06E-ReAct Project Management : About ReAct
02E-ReAct Information : About ReAct
03E-ReAct Property Consultant : About ReAct
04E-ReAct Conveyance - Documentation : About ReAct
07E-ReAct Property Management : About ReAct
08E-ReAct Rentals : About ReAct
09E-ReAct Mortgages : About ReAct
11E-ReAct Fiscal Representation Individuals : About ReAct
12E-ReAct Tax Returns : About ReAct
13E-ReAct Red tape & Burocratic Matters : About ReAct
14E-ReAct Translation & Interperters : About ReAct
15E-ReAct Car Rentals : About ReAct
49E-ReAct Price List : About ReAct
17E- ReAct Application licence short term rentals : About ReAct
16E-ReAct Application Energy Certificate : About ReAct
18E-ReAct Application license Hydric Resources : About ReAct
22E-ReAct Marketing of your property : About ReAct
022-ReAct Marketing of your property : About ReAct

51D-ReAct Over Ons : Home
51D-ReAct Realestate Activities : Over ReAct
61D-ReAct Belastingvertegenwoordiging : Over ReAct
97D-ReAct Belastingaangifte 2004 : Belastingen
91D-ReAct Uitwisseling gegevens rentetegoedsen : Belastingen
55D-ReAct Taxaties : Over ReAct
70D-Maken testament tussen partners : Over ReAct
051-ReAct Over Realestate Activities : Home
75D Aanvullende fiscale kaart : Belastingen
73D-Nieuw concept voor verkopers : Over ReAct
74D-ReAct Antwoord op Uw vragen : Informatie
52D-ReAct Informatie : Over ReAct
53D-ReAct Onroerend goed adviseur : Over ReAct
54D-ReAct Titelonderzoek & Aankoop : Over ReAct
57D-ReAct Huizenbeheer & Administratie : Over ReAct
71D-Afhandeling erfenis : Over ReAct
58D-ReAct Verhuur : Over ReAct
59D-ReAct Hypotheken : Over ReAct
62D-ReAct Belastingaangiftes : Over ReAct
63D-ReAct Bureaucratische Zaken : Over ReAct
56D-ReAct Bouwbegeleiding : Over ReAct
64D-ReAct Vertalingen & Tolken : Over ReAct
65D-ReAct Autoverhuur : Over ReAct
98D-ReAct Uw huis op het Net : Over ReAct
99D-ReAct Formulier om in te vullen : Over ReAct
99D-ReAct Prijslijst : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energielabel. : Over ReAct
68D-Keuring voor energielabel : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energie label : Over ReAct
67D-ReAct Verhuurvergunnng AL : Over ReAct
69D-Vergunning voor waterbronnen : Over ReAct
72D-ReAct Marketing van Huizen : Over ReAct

spacer spacer spacer

print article71D-Afhandeling erfenis

spacer
spacer

71-D  AFHANDELING ERFENIS.

 

Helaas heeft niemand het eeuwige leven en komt er een moment dat we na het overlijden van iemand met bezit in Portugal over moeten gaan tot de afhandeling van een erfenis.

 

Dat kan soms een gecompliceerde en langdurige prodecure zijn vooral wanneer er geen of soms meerdere testamenten zijn.

Omdat er in principe in verschillende landen aangifte moet worden gedaan zijn er veel personen bij betrokken zowel in Portugal als in Nederland.

Ook maakt het verschil of de overledene (met de Nederlandse Nationaliteit) hier permanent in Portugal woont of dat slechts een vakantuehuis had. Daarnaast hoe lang hij al weg is en voorts wie de ergenamen zijn en waar die wonen.

 

Woont men hier niet permanent dan dient hier aangifte te worden gedaan van de alhier gelegen roerende en onroerende zaken.

In principe gaat het meestal over de volgende vermogensbestandsdelen:

  1. Onroerende zaken
  2. Bankrekening(en)
  3. Auto of andere geregistreerde vervoersmiddelen.

 

Ons kantoor in samenwerkig met onze solicitadora/advogada kan U van advies in deze dienen en de hele afhandeling in Portugal doen. In Nederland zullen de erfgenamen ook aangifte moeten doen en daar dan meestal een Notaris voor in de arm moeten nemen.

Soms is er een testamentair-executair benoemd die in Nederland veel kan doen maar meestal onvoldoende kennis heeft om de zaak in Portugal af te handelen.

 

In bijna alle gevallen is het Nederlands erfrecht van toepassing.

 

In Portugal heeft de Notaris geen actieve rol in de afhandeling.

De autoriteiten waar wij mee te maken hebben zijn:

*      De Finanças = belastingdienst

*      De Conservátorio de Registo Predial = land registratie

 

We beginnen met het vaststellen van verschillende zaken:

·         Is er een testament gemaakt in Portugal of in Nederland of in beide landen.

·         Wat zijn de bezittingen

·         Wie zijn de mogelijke erfgenamen

 

De afhandeling van de erfenis ondanks het feit dat er mogelijk hier nauwelijk successierechten betaald hoeven te worden kan toch behoorlijk kostbaar zijn.

 

Indien er een Nederlands testament is zal dat officieel vertaald moeten worden in het Portugees. Dat kan via ons gedaan worden.

In Nederland zal er een verklaring van erfrecht opgemaakt moeten worden door de Notaris (€ 500 – €750).

Ook deze dient in het Portugees vertaald te worden.

In sommige gevallen is het ook nodig om de Huwelijkse voorwaarden te vertalen.

 

 

 

 

Daarnaast zullen de erfgenamen een aantal papieren aan moeten leveren waaronder:

v      Overlijdensakte (bij voorkeur een Internationaal)

v      Kopiën van paspoorten van de overledene en erfgenamen

v      Officiële (internationale) geboorteaktes van de overledene en erfgenamen

v      Afhankelijk van het feit of de erfgenamen gehuwd zijn en zo ja in welk huwelijksregime zijn ook gegevens van de partners nodig.

v      De erfgenamen zullen hier in Portugal fiscale nummers moeten aanvragen en dus ook een fiscale vertegenwoordiger moeten hebben.

v      De eigendomspapieren van het huis.[1]

v      Opgave van bankrekeningen

v      Bewijs van andere bezittingen. Men kan b.v. een auto pas verkopen indien de erfeniskwestie is afgehandeld.

 

 

 

Kosten:

 

Op dit moment zijn de kosten voor afhandeling van een erfenis voor advocaat  en onze bemiddeling ongeveer  € 1.250,00 + BTW[2]

 

Daarnaast kunt U mogelijk nog de volgende bijkomende kosten verwachten.

De genoemde kosten zijn gemiddelden en afhankelijk van de complexiteit en omvang documenten.

1.        Vertaling testament           (afhankelijk) N-P           300

2.       Vertaling andere documenten N-P               300

3.       Verklaring erfrecht Nederland                      750

4.       Vertaling verklaring van erfrecht N-P           250

5.       Verkrijging andere documenten Ned.            150

6.       Successierechten[3]                                    

7.       Aanstelling fiscale vertegenwoordiger         € 150, 00 p/j

8.       Kantoorkosten + diversen     .                    € 200

9.       Mogelijke extra kosten legalisatie huis[4]       

10.   Cadaster                                                   € 255

11.   Conservatório                                            € 250

12.   Volmacht aan advocaat + anderen              € 150

 [1] Helaas komt het nogal eens voor dat deze niet in orde blijken te zijn.

[2] 20% in Portugal

[3] Erfgenamen in 1e lijn zijn vrijgesteld, alle anderen betalen 10% Imposto de Selo

[4] Heel vaak komt het voor dat het onroerend goed niet 100% legaal is. Dit is geen belemmering om eigenaar te worden via versterf, maar willen de erfgenamen verkopen dan is dit wel een probleem. Kosten lopen vaak in de duizenden Euros.

 

Datum ingevoerd: 14 November 2009
Voor het laatst bijgewerkt: 08 November 2017
 
In geval van vragen of opmerkingen aangaande dit artikel? email mij

 

print article

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| ROBAN ReAct Ldª | Real Estate Activities | Rentals | Real Estate | Marketing Property |
spacer
Copyright © 2002-2018 Ricola Algarvia Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.