spacer 
realestate-algarve.info home your portugal information source to real estate and living in portugalRobert M.L. Snapper
www.realestate-activities.com
spacer spacer spacer
  SELECTEER CATEGORIE:
spacer
spacer
 
spacer
spacer

spacer

   

01E-ReAct About Us : About ReAct
01E-ReAct About Us : Home
11E-ReAct Representation offshore : About ReAct
10E-ReAct Representation : About ReAct
05E-ReAct Valuations : About ReAct
95E-ReAct Publicity on Internet : About ReAct
99E-ReAct Submission sheet : About ReAct
06E-ReAct Project Management : About ReAct
02E-ReAct Information : About ReAct
03E-ReAct Property Consultant : About ReAct
04E-ReAct Conveyance - Documentation : About ReAct
07E-ReAct Property Management : About ReAct
08E-ReAct Rentals : About ReAct
09E-ReAct Mortgages : About ReAct
11E-ReAct Fiscal Representation Individuals : About ReAct
12E-ReAct Tax Returns : About ReAct
13E-ReAct Red tape & Burocratic Matters : About ReAct
14E-ReAct Translation & Interperters : About ReAct
15E-ReAct Car Rentals : About ReAct
49E-ReAct Price List : About ReAct
17E- ReAct Application licence short term rentals : About ReAct
16E-ReAct Application Energy Certificate : About ReAct
18E-ReAct Application license Hydric Resources : About ReAct
22E-ReAct Marketing of your property : About ReAct
022-ReAct Marketing of your property : About ReAct

51D-ReAct Over Ons : Home
51D-ReAct Realestate Activities : Over ReAct
61D-ReAct Belastingvertegenwoordiging : Over ReAct
97D-ReAct Belastingaangifte 2004 : Over ReAct
91D-ReAct Uitwisseling gegevens rentetegoedsen : Over ReAct
55D-ReAct Taxaties : Over ReAct
18D-Maken testament tussen partners : Over ReAct
051-ReAct Over Realestate Activities : Home
75D Aanvullende fiscale kaart : Over ReAct
76D Vestiging in Portugal : Vestiging
73D-Nieuw concept voor verkopers : Over ReAct
74D-ReAct Antwoord op Uw vragen : Informatie
52D-ReAct Informatie : Over ReAct
53D-ReAct Onroerend goed adviseur : Over ReAct
54D-ReAct Titelonderzoek & Aankoop : Over ReAct
57D-ReAct Huizenbeheer & Administratie : Over ReAct
71D-Afhandeling erfenis : Over ReAct
58D-ReAct Verhuur : Over ReAct
59D-ReAct Hypotheken : Over ReAct
62D-ReAct Belastingaangiftes : Over ReAct
63D-ReAct Bureaucratische Zaken : Over ReAct
56D-ReAct Bouwbegeleiding : Over ReAct
64D-ReAct Vertalingen & Tolken : Over ReAct
65D-ReAct Autoverhuur : Over ReAct
98D-ReAct Uw huis op het Net : Over ReAct
99D-ReAct Formulier om in te vullen : Over ReAct
99D-ReAct Prijslijst : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energielabel. : Over ReAct
68D-Keuring voor energielabel : Over ReAct
66D-ReAct Keuring voor energie label : Over ReAct
67D-ReAct Verhuurvergunnng AL : Over ReAct
69D-Vergunning voor waterbronnen : Over ReAct
72D-ReAct Marketing van Huizen : Over ReAct

spacer spacer spacer

print article73D-Nieuw concept voor verkopers

spacer
spacer

072-D  NIEUW MARKETING CONCEPT.

 

Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw.

 

Na ruim 27 jaar hier als Makelaar werkzaam te zijn geweest, heb ik zoals velen wel weten op 31-12-2009 mijn Makelaarsfirma “Ricola Algarvia Ldª” opgeheven en daarmee indertijd mijn actieve makelaarsactiviteiten beëindigd. Deze beslissing stond al enige jaren daarvoor vast (semi-retirement)

 

Echter op verzoek van veel klanten heb ik besloten om de websites:

      www.realestate-algarve.com

      www.real-estate-algarve.com

      www.algarve-real-estate.com

die in de loop der jaren bekend zijn geworden actief te houden en deze zijn sindsdien Marketing sites.

 

Met de introductie van het Internet is de rol van de Makelaar als tussenpersoon in de loop der jaren veranderd en mijns inziens steeds minder belangrijk geworden. Potentiële kopers gaan steeds meer zelf op zoek naar geschikte objecten op het Internet en ook verkopers die niet altijd tevreden zijn over de activiteiten van de verkopende Makelaars (die o.a. vast blijven houden aan hoge commissies) bieden hun objecten zelf te koop aan. Daarnaast is bijna alle informatie over wonen en kopen in het buitenland (o.a. Portugal) met 1 klik op het Internet te vinden. Zelf heb ik daar mogelijk ook aan bijgedragen door veel gratis informatie via www.realestate-algarve.info beschikbaar te stellen.

 

Met andere woorden: “De markt is veranderd”.

 

Als we de ontwikkelingen in Engeland, Amerika en Nederland volgen dan kunnen we waarschijnlijk zien waar we in de toekomst naar toe gaan. Daar staan commissies van makelaars al jaren steeds verder onder druk door prijsvechters die niet meer werken met vaste commissies, welke überhaupt al veel lager waren dan in Portugal, maar die een vast bedrag aan courtage (soms minder dan € 1.000) rekenen en daarvoor bepaalde deeldiensten aanbieden. Echter met lagere commissies en geringere omzetvolumes kunnen kleinere Makelaars hun kantoren vaak niet meer draaiende houden en ook is het moeilijk concurreren met grotere ketens zoals Remax en ERA. Er zijn zelfs mensen die denken dat het vak van Makelaar in de huidge vorm zijn langste tijd heeft gehad. Maar er zijn natuurlijk wel redenen waarom commissies hier hoger zijn dan in Nederland en ik noem er 3: Men kent hier in principe geen exclusiviteit en aangezien de markt vooral buitenlands is zal men meestal buitenlandse agenten moeten aanstellen (die daar marketing doen) en commissies delen en daarnaast moeten er verkopers betaald worden.

 

Wat is er anders in Portugal i.v.m. Nederland?

 

De Makelaardij: De meeste Nederlanders zullen zeker op de hoogte zijn van het feit dat in Nederland men gebruik maakt van een kopende en verkopende Makelaar. Dat is in Portugal nooit het geval geweest. De Makelaar die het huis in de verkoop krijgt moet een potentiële koper zoeken en moet bij een bod zowel de belangen van verkoper die hem betaalt, de koper als ook zijn eigen belang behartigen. Dit heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.

De Notaris: Ook de functie van de Notaris is een andere dan in Nederland. In Nederland regelt hij alles en beheert de gelden, hier is de Notaris passief, d.w.z. hij gaat niet over het geld en vertegenwoordigd noch specifiek de belangen van koper en/of verkoper maar hij verleidt alleen aktes nadat iemand hem documenten heeft aangeleverd. Dat gebeurt meestal door de advocaat of vertegenwoordiger van de koper welke normaliter de overdracht regelt en boekt.

De advocaat: In Nederland niet nodig maar hier wel. Het is meer in het belang van de koper dan voor de verkoper dat hij een goede advocaat heeft. De advocaat van de koper moet titelonderzoek doen, alhoewel dat in 1e instantie ook de taak van de verkopende Makelaar is, maar die heeft niet altijd de kennis en expertise in huis om dat (goed) te doen, zeker niet nadat in Mei 2013 de wetgeving op de Makelaardij wederom is veranderd en iedereen zonder beroepskennis of opleiding een Makelaarsvergunning kan aanvragen.

 

Vaak komt men er pas bij de verkoop, als er een potentiële koper gevonden is, achter dat bepaalde zaken niet in orde zijn. Oplossen daarvan kan soms, afhankelijk van het probleem lange tijd duren met de mogelijkheid dat U de potentiële klant verliest.

 

Dat overwegende denk ik dat er in een vroeg stadium behoefte bestaat aan iemand die exclusief Uw belangen als verkoper behartigt, iemand die voordat U Uw huis op de markt brengt controleert of alles in orde is, iemand waar U mee kunt communiceren in Uw eigen taal en die ervaring heeft met de Onroerend Goed markt in Portugal, iemand die het systeem en de taal kent, die dagelijks contact heeft met de lokale  authoriteiten en op de hoogte is van zowel de Nederlandse als Portugese wet- en regelgeving op juridisch en fiscaal gebied.

 

Daarom bieden wij U nu de volgende mogelijkheid:

 

Een All-in pakket waarbij wij U de volgende diensten aanbieden:

 

1.      Opname/Bezichtiging van Uw object in het geval ik dat nog niet ken, zodat ik de werkelijke situatie kan vergelijken met wat er geregistreerd staat.

2.      Doorlichting van al het benodigde papierwerk en mocht het niet in orde zijn of er zaken ontbreken dan geven wij advies hoe dat te corrigeren en/of zorgen wij er voor dat het in orde komt.

3.      D.m.v. een Notariële volmacht geeft U mij de bevoegdheid namens U op te treden om te verkopen en zaken te regelen met lokale overheden en belastingdienst. De kosten van de volmacht worden door ons gedragen.

4.      Het is makkelijker als ik ook Uw fiscale vertegenwoordiger in Portugal ben, mocht ik dat nog niet zijn. Kosten daaraan verbonden t/m de verkoop zitten dan in het pakket.

5.      Wij zorgen er tevens voor dat er professionele foto´s en een video worden gemaakt. Ook deze kosten zitten in het pakket.

6.      Uw object wordt gratis op onze Marketing web-sites geplaatst. U heeft zelf invloed op de tekst en foto´s indien U daar behoefte aan heeft. Bezichtingen van potentiële klanten worden in principe door U zelf gedaan

7.      Wilt U officiële Makelaars inschakelen dan kunnen wij in gezamenlijk overleg besluiten welke dat zullen zijn. Het contact met deze Makelaars loopt via mij als U dat wilt zodat U zich daar verder geen zorgen over hoeft te maken.

8.      Het streven is dat ik met eventuele Makelaars contracten aanga maar dat aan hen nooit meer dan 4% commissie + BTW betaald wordt.

9.      Aangezien ik niet langer actief ben als officiële Makelaar, maar optreed als Uw adviseur/vertegenwoordiger, zal de verkoopsprijs door ons in goed overleg moeten worden vastgesteld. Het is mijn bedoeling om verschillende lokale Makelaars uit te nodigen om Uw object te bekijken en hun mening te vragen en die naast die van ons te leggen. Aan de hand daarvan kunnen wij zelf of in overleg met derden een prijs vaststellen.

10.  In het geval er een koper gevonden wordt die een bod uitbrengt en zodra we de verdere voorwaarden kennen dan zullen we een simulatie doen om te zien hoeveel vermogenswinstbelasting U eventueel dient te betalen en wat er na aftrek van alle kosten Netto voor U overblijft.

11.  Mocht U uiteindelijk accoord zijn met een prijs en het bod accepteren dan leveren wij alle ontbrekende of benodigde documenten aan de advocaat van de kopende partij.

12.  Het voorlopig koopcontract dat normaliter door de kopende partij wordt gemaakt zal door ons of onze solicitor, gespecialiseerd in onroerend goed zaken, bekeken en beoordeeld worden mocht daar twijfels over zijn. Eventuele kosten zijn voor onze rekening.

13.  Ik zal/kan U vertegenwoordigen bij de escritura (overdrachtsakte bij de Notaris). Mocht U echter dat toch zelf willen tekenen dan zullen wij zorgen voor de vertaalster tijdens de overdracht, ook op onze kosten.

14.  Zoals U weet moet U in Mei het jaar volgend op de verkoop aangifte doen bij de Finanças van elke verkoop. De aangifte wordt door ons namens U gedaan en wij dragen ook zorg voor de afrekening en betaling van eventueel verschuldigde belastingen. De aanslag ontvangen we meestal in Juli en de betaling dient dan uiterlijk eind Augustus te worden voldaan.

15.  De kosten verbonden aan dit pakket zijn de volgende en gebaseerd op de verkoopsprijs:

Van

Tot

Vergoeding excl. BTW/IVA

Gemiddeld

 € 0

€ 250.000

1,25 %

1,25%

€ 251.000

€ 500.000

€ 3.125 + 0,75% over het meerdere

1,00%

€ 501.000

€ 750.000

€ 5.000 + 0,50% over het meerdere

0,83%

€ 751.000

€ 1.000.000

€ 6.250 + 0,25% over het meerdere

0,69%

€ 1.000.000

En daarboven

€ 6.875 + 0,10% over het meerdere

 

 

16.    Mocht het object verkocht worden zonder tussenkomst van een Makelaar dan heb ik recht op een bonus van een 0,5%.

17.    Kosten die gemaakt moeten worden voor legalisatie, architecten, ingenieurs, bouwers, certificaten, vergunningen etc. zijn niet inbegrepen in de fee.

18.    Betalingsvoorwaarden:

·         Bij aanvaarding overeenkomst € 500.

·         Na voorlopige koopakte 50% minus € 500.

·         Bij de definitieve overdracht (escritura) 40%

·         Balans, zijnde 10% na indiening en goedkeuring van IRS declaratie het jaar volgend op de verkoop.

 

 

Ja ik ga accoord met het All-In pakket [1]

 

 

Voor- en achternaam:

 

 

 

Adres van het object:

 

 

Telefoon:

 

 

 

Uw adres:

 

Contact voor bezichtiging:

 

 

 

Tel:

 

E-Mail:

 

 

 

Handtekening:

 

Observaties:

 

Datum:

 

 

 

Mocht U nog verdere vragen hebben dan kunt U altijd contact opnemen met mijn kantoor in Lagos of een persoonlijk gesprek (op afspraak) met mij aanvragen.

 Openingstijden kantoor zijn van:  9:30 tot 13:00 en 14:30 tot 18:00.

Voor verdere informatie, zie:

www.realestate-activities.com

 

Zie voor voorbeeld video en fotopresentatie:

http://www.algarve-real-estate.com/for-sale/lagos-villa-house/31.htm

Zie voor speciale YouTube site:

http://www.youtube.com/realestateactivities

 

2014  Kopen en verkopen onroerend goed 2014.

 

¨    De wettelijke regelgeving betreffende het kopen en verkopen in Portugal is redelijk streng geregeld. Maar nieuwe wetgeing van Maart 2013 heeft het vak van Makelaar uitgehold. Het is daarom altijd aan te bevelen om goed (juridisch) advies in te winnen van een professional of advocaat.

 

¨    Het is altijd belangrijk om te verifiëren dat de plannen van Uw huis goedgekeurd door de gemeente in overeenstemming zijn met wat er werkelijke gebouwd is. Een woning bestemd voor bewoning moet de volgende documenten bezitten:

 

 Een "Caderneta Urbana en/of Caderneta Rústico" afgegeven door de plaatselijke belastingdienst.

 Een gewaarmerkte kopie van een uittreksel uit de boeken van de plaatselijke registratie    (Conservatório) = Certidão de Teor

 Een woon- of gebruiksvergunning voor woningen die gebouwd zijn na 7 Augustus 1951 of

 Of bij ontbreken daarvan een verklaring van de plaatselijke gemeente of belastingdienst dat de woning gebouwd is voor 7 augustus 1951. (daarna mogen er dus geen wezenlijke veranderingen waar een vergunning voor nodig is hebben plaatsgevonden.

 Voor huizen waarvan een woonvergunning is afgegeven na Maart 2005 is tevens een F.T.H. (Ficha Technica de Habitação) nodig. Dit is een logboek van het huis.

 Een set volledige plannen gestempeld door de gemeente (Telas Finais)

 Bewijs van betaling van alle belastingen van de afgelopen 5 jaar of verklaring van geen schulden.

 Een energie certificaat voor alle huizen gebouwd na 1951 (Certidão Energética)

 Een vergunning voor Uw boorgat (furo) of septic tank (fossa-septica)

 Vergunning voor Uw Lake (Barragem) of elke andere waterbron.

 Kopie van Uw fiscale nummer

 Kopie van Uw Residentie kaart

 Kopie van Uw paspoort of identiteitsbewijs.

 

Voor de aangifte van de IRS betreffende vermogensbelasting hebben wij de volgende documenten nodig:

 

         Origineel of kopie van de aankoopakte (escritura)

 Origineel of kopie van de betaling indertijd van Sisa of IMT (overdrachtsbelasting)

 Origineel of kopie van de rekening van de Notaris kosten bij aankoop

 Origineel of kopie van de rekening van de registratie bij Conservatório

 Origineel van de recibos (betalingsbewijzen) van de Makelaar betrokken bij verkoop.

 Officiële bonnen van verbouwingen of Verbeteringen van de 5 jaar voorafgaande aan verkoop.

 

   In het geval het object is ondergebracht in een off-shore nog de volgende documenten:

 

  Bewijs van geen schulden = Certificate of good standing.                                                   

  Volmacht = Power of Attorney

  Aandelencertificaat =Share certificate

  Verklaring om aandelen over te dragen = Nominee share holders declaration 

                                                         

   In het geval van een commercieel object:

 


           Een gebruiksvergunning (Licença de Utilização).                                                      

 


          Gemeentes en plaatselijke belastingdiensten interpreteren de wetten en regelgeving soms anders en daarom moet er plaatselijk onderzocht worden wat wel en niet kan. Het is vaak noodzakelijk om aanvullende onderzoeken te doen indien het landelijk gelegen objecten betreft.

               [1]  Bank gegevens:   Portugal IBAN: PT50003506480006135453030  BIC: CGDIPTPL

   Bank gegevens:    Holland  IBAN: NL04ABNA0464871824            BIC: ABNANL2A

 

Datum ingevoerd: 28 July 2014
Voor het laatst bijgewerkt: 28 July 2014
 
In geval van vragen of opmerkingen aangaande dit artikel? email mij

 

print article

spacer
spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
| ROBAN ReAct Ldª | Real Estate Activities | Rentals | Real Estate | Marketing Property | Sports Hotels |
spacer
Copyright © 2002-2023 Ricola Algarvia Ldª. All rights reserved. Legal Notices | Privacy Policy
Protected by the copyright laws of the EU and by international treaties.